Certificare

Evaluează-te și certifică-ți competențele obținute în cursuri.

Pentru obținerea certificatului de competențe practice aveți de îndeplinit două activități:

  1. Evaluarea Teoretică - un test de evaluare de tip grilă
  2. De realizat o activitate practică - cerințele vor trebui îndeplinite în cursul personal din zona de practică.

Obținerea certificatului. Certificatul se va genera în mod automat de către sistem dacă ați obținut minim nota 7. Se va face media dintre nota obținută la evaluarea teoretică și la evaluarea practică.

Certificatul se va trimite prin email și îl veți găsi în platforma UniNet.

Certificatele pot fi verificate în platforma UniNet.