• Curs Dezvoltator de eLearning pe platforma Moodle (ANC)

  • Data începere: 2 martie
  • Examen: 31 martie
  • Evaluare:
   • Teoretică: tip grilă
   • Practică: proiect didactic, curs în Moodle
  • Mod de desfășurare: online, cu formator
  • Tip curs: Curs de specializare
  • Tip de certificare: ANC (COR 235905, Dezvoltator de elearning)
  • Competențe dobândite:
   • Implementarea standardelor de calitate specific domeniului
   • Integrarea TIC în educație și formare;
   • Analiza nevoilor de e-learning;
   • Implementarea politicilor de e-learning;
   • Managementul programelor de educație/formare prin e-learning la nivelul organizației;
   • Dezvoltarea conținuturilor și materialelor suport pentru sistemele de educație/formare prin e-learning (LMS – Learning Management System ) – Moodle;
   • Evaluarea programelor de educație/formare prin e-learning.
  • Durata cursului: 40 ore
  • Prețul: 600 lei/persoană
  • Grup minim: 16 persoane
  • Studii minime pentru înscriere la curs: universitare sau de specialitate
  • Grup țintă: Cursul se adresează persoanelor cu cunoștințe minime de operare calculator și formare/ pedagogie.
  • Documente necesare pentru înscrierea la curs:
   • copie CI/ BI
   • copie certificat de naștere
   • copie ultima diplomă de studii obținută (universitare, .etc.)
   • dovadă plată taxă de participare
  • Se va studia versiunea: Moodle 3.10
  • Formatori: Cosmin Herman, Franscisc Meszar