• Administrator de platforma Moodle (ANC)

  • Data începere: 1 martie
  • Examen: 28 aprilie
  • Evaluare:
   • Teoretică: tip grilă
   • Practică: proiect didactic, administrare platformă Moodle
  • Mod de desfășurare: online, cu formator
  • Tip curs: Curs de specializare
  • Tip de certificare: ANC (COR 251205, Inginer de sistem software)
  • Competențe dobândite:
   • Conducerea proiectelor pentru soluţii IT&C
   • Asigurarea funcţionalităţii soluţiei IT&C implementate
   • Monitorizarea funcţionării soluţiei IT&C implementate
   • Dezvoltarea soluţiei IT&C implementate
   • Instruirea personalului pentru utilizarea tehnologiilor IT&C implementate
   • Coordonarea echipelor de specialişti
   • Aplicarea procedurilor de calitate
   • Instalarea, configurare, administrare platforma de e-learnig Moodle
   • Dezvoltare conținut de tip e-learning
   • Managementul continutului de e-learning
  • Durata cursului: 80 ore
  • Prețul: 1.400 lei/persoană
  • Grup minim: 10 persoane
  • Studii minime pentru înscriere la curs: universitare sau de specialitate IT
  • Grup țintă: Cursul se adresează persoanelor cu cunoștințe tehnice mai avansate cu studii de specialitate sau absolvenți de facultate tehnică/ informatică. Sunt necesare cunoștințe minime de administrare a unui server, gestiunea utilizatorilor de sistem, permisiuni și management al sistemelor de operare Linux sau Windows calculator și formare/ pedagogie.
  • Documente necesare pentru înscrierea la curs:
   • copie CI/ BI
   • copie certificat de naștere
   • copie ultima diplomă de studii obținută (universitare, .etc.)
   • dovadă plată taxă de participare
  • Se va studia versiunea: Moodle 3.10
  • Formatori: Cosmin Herman, Francisc Meszar, Ovidiu Morariu